Този сайт използва бисквитки (cookies) за по- комфортна работа на ползвателя. Продължавайки прегледа на страниците на сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки (cookies).
Трудоустрояване в Германия: работа за медицински сестри

Търсите работа в Германия?

Morkel Pflegevermittlung е посредник между клиниките на Германия и медицинския персонал в Европа и извън нейните предели.

По-подробно

Грижа за болни в Германия

Признаване на дипломата в Германия
Гарантираме признаването на медицинската диплома след обучение и преминаване на практиката.

По-подробно

Процес на трудоустрояване на медицински сестри в Германия

За да работите официално като медицинска сестра в клиниките на Германия, трябва да преминете през индивидуална процедура за потвърждаване (признаване) на дипломата (това се отнася за всички лица, получили образованието си извън Германия). В процеса на индивидуалната процедура за признаване на дипломата Апробационното ведомство сравнява Вашето образование с аналогично немско образование. При това, става дума за такива критерии, като съдържание и продължителност на образованието, в това число и опит в работа по специалността.

Важно: нито една диплома на медицинска сестра от трети страни не съответства на немската диплома. Апробационното ведомство потвърждава (признава) дипломата частично и посочва какви предмети е необходимо да се доучат за 100%-но признаване на дипломата!

Нашата фирма предоставя възможност да се получи временно разрешително за работа по специалността в ограничен обем (работа като помощник-медицинска сестра / Pflegehilfskraft) с едновременно изучаване на недостигащите предмети. Обучението преминава в клиника по мястото на Вашата по-нататъшна работа и е достатъчно за 100%-но признаване на дипломата.

В процеса на обучението Ви се изплаща работна заплата в размер на 1500 – 1900 евро ( бруто).

Продължителността на обучението, обикновено, възлиза на 6 до 12 месеца в зависимост от това, доколко бързо ще получите «Сертификат за владеене на немски език В2».

 • Запознаване

  1
 • Предаване на документите

  2
  • Изпращане на професионалната автобиография (CV) и езиковия сертификат.
  • Събеседване с Morkel Pflegevermittlung.
  • Предаване на професионалната автобиография (CV) в клиниката.
 • Потвърждаване на документите

  3
  • Превод на документите от лицензиран преводач.
  • Предаване на документите за признаване на дипломата.
 • Работа и обучение

  4
  • Сключване на договор за обучение и преминаване на практиката.
  • Получаване на виза, работа и обучение (6 месеца).
 • Признаване на дипломата

  5
  • Автоматично признаване на дипломата след обучение и преминаване на практиката.
 • Сключване на трудов договор

  6
  • Сключване на трудов договор.
  • Работа като лекар или медицинска сестра в Германия!

С какво да започва процедурата на трудоустрояването?

 1. Консултация

  • Обща информация за набирането на квалифициран персонал от Европа и от трети страни.
  • Консултиране по въпросите на общия процес за признаване на дипломата.
  • Консултиране по въпроса за жилището и курсовете по немски език.
 2. Пакет документи за събеседване и трудоустрояване

  • При наличие на: Сертификат за владеене на немски език, ниво В1 или В2.*
  • Професионална автобиография (CV) със снимка.*
   ⇨ Изтегли бланка на автобиография (CV): cv-russian.docx | cv-english.docx | cv-german.docx.
   ⇨ Възползвай се от онлайн услугата Europass.
  • Копие от трудова книжка.*
  • Копие от диплома за медицинско образование.*
  • Събеседване по Skype или по телефон с представител на фирма «Morkel Pflegevermittlung».

  *Пакетът документи се изпраща на нашия електронен адрес.

 3. Превод на документите и потвърждаване (признаване) на дипломата

  Списъкът документи, необходими за признаване на дипломата, във всяка провинция на Германия е различен. Той ще стане известен след избора на клиника и работодателя, в съответствие с изискванията на Апробационното ведомство на федералната провинция, в която Вие ще работите. След уточняване на списъка документи, документите се дават на упълномощен преводач за превод.

  Важно: преводът на документите трябва да бъде направен само от заклет преводач, по-добре е това да се направи в Германия! Ако гореспоменатите изисквания няма да бъдат спазени, документите няма да бъдат признати. В случай, ако сте решили документите да бъдат преведени от преводач във Вашата родина, поинтересувайте се в немското посолство за това кои преводачи имат надлежната квалификация. За да избегнете излишни разходи, моля, обърнете се към нас, преди да дадете Вашите документи за превод.

  Преведените и заверени документи се предават в Апробационното ведомство за признаване. Срокът за разглеждане на документите и получаване на заключението е от един до три месеца.

  На гражданите на Европейския Съюз Апробационното ведомство признава дипломата индивидуално, като за това има два варианта:

  • Първи вариант: автоматично признаване на дипломата, следователно, Вашата диплома се потвърждава в пълен обем.
  • Втори вариант: признаване при условие за преминаване на практика или полагане на изпит по недостигащите предмети.

  На гражданите на трети страни Апробационното ведомство винаги издава заключение, че дипломата ще бъде призната при условие за преминаване на практика или полагане на изпит по недостигащите предмети.

  Клиниката, която се интересува от Вас като медицинска сестра, поема задължението да Ви доучи по недостигащите предмети и да Ви осигури преминаване на практика по тези предмети. Клиниката подписва с Вас договор за преминаване на практика в качеството на помощник-медицинска сестра.

  Гражданите на трети страни трябва да получат виза за преминаване на практиката в Посолството на Германия в страната, в която живеят. Всички необходими документи за издаване на виза за Вас ще бъдат предоставени (трудов договор, осигуряване на обучение и жилище).

 4. Подписване на трудов договор

  След преминаване на практика и при наличие на сертификата за знание на езика В2, клиниката предоставя работно място за медицинска сестра (работна заплата 2300-2650 евро за месец).