Prezentul site foloseste cookies pentru navigarea mai simpla de catre utilizator. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Steuern: Gehaltsberechnung (Nettogehalt) in Deutschland.

Impozitele: calcularea salariului (net) în Germania

La încheierea unui contract de muncă cu angajatorii germani, emigranții se confruntă cu o serie de probleme. În legislația fiscală din Germania există definițiile “salariului brut” și „salariului net’. Salariul brut – este suma nominală a câștigurilor, din care are loc deducerea ulterioară a plăților fiscale.

Deseori există o neclaritate privind stabilirea salariilor nete – salariile „nete” după achitarea tuturor taxelor, care vor fi transferate la sfârșitul lunii în contul bancar al angajatului. Scopul principal al articolului – luarea la cunoştinţă a situației actuale din Germania privind deducerile veniturilor. Această informaţie va permite angajatului personal să calculeze cuantumul salariului net.

Factorii care influențează formarea salariilor nete în Germania

Suma totală a deducerilor financiare (din salariul brut) a unui angajat depinde de o serie de factori.
Condițiile de deducere din salariului brut sunt determinate de:

  • Locul înregistrării și tipul muncii emigrantului (funcţionar public, soldat, salariat).
  • Statutul familiei și compoziția familiei (copii, persoane la întreţinere).
  • Modelul fiscal utilizat de către soți.
  • Valoarea venitului lunar.
  • Aderarea la o anumită confesiune religioasă.
  • Beneficiile fiscale individuale.
  • Suma contribuțiilor lunare la fondul de asigurări de sănătate.

Aceştia sunt factorii cheie aplicabili persoanelor angajate.

Caracteristicile calculării salariului german (net)

Suma exactă a veniturilor primite de angajat este necunoscută chiar şi angajatorului. Să răspundă la întrebarea ce cuantum final al salariului net va fi calculat, va fi capabil doar un consultant fiscal. Există, de asemenea, contoare online. La specificarea parametrilor performanței activității în muncă, se efectuează un calcul preliminar al eventualelor deduceri din salariul net. Drept exemplu poate servi prezentul serviciu.

Cu toate acestea, activitatea cu astfel de contoare necesită cunoștințe speciale în domeniul legislației fiscale. Majoritatea emigranților nu sunt în măsură să utilizeze categoriile financiare corecte pentru a determina deducerile lunare. Pentru a face acest lucru, trebuie să introduceți corect clasa de impozitare fiscală personală. Emigranții care trăiesc în Germania fără familie aparțin primei clase fiscale.

Deduceri la calcularea venitului net în carnetul de muncă:

Impozitele în Germania: clasificarea și suma reţinerilor la calcularea salariului net

Activitatea în baza contractului de muncă implică reţinerea a două taxe de bază: impozitul pe venit și taxa de solidaritate. Dacă emigrantul este un membru al unei anumite confesiuni religioase, atunci din venit se achită şi impozitul pentru biserică.

Impozitul pe salariu — Lohnsteuer

Se aplică următorul sistem de impozitare. În fiecare lună, impozitul pe salariu (Lohnsteuer/Einkommensteuer) este reținut din venitul emigrantului. Cuantumul acestuia depinde de veniturile și de specificul activității desfăşurate. Cu toate acestea, la sfârșitul anului există posibilitatea de recalculare a impozitele achitate pe parcursul anului în baza declarației fiscale / Einkommenssteuererklärung. La formarea acestuia, se iau în considerare cheltuielile de angajare (de exemplu, drumul spre locul de muncă, confirmarea diplomei medicale, inclusiv traducerile, etc.) și deducerile lunare ale angajatului. În cazul în care, în baza rezultatelor obţinute în urma auditului, se constată faptul că angajatul a plătit mai mult impozit pe venit (Lohnsteuer) (din salariul brut) decât este necesar, diferența se restituie sau, în caz contrar se solicită achitarea suplimentară.

Dacă în procesul de depunere a declarației apar anumite probleme, experții Morkel Pflegevermittlung vă recomandă să vă adresaţi unui consultant fiscal, care în mod profesional și la un preț rezonabil va completa declarația.

Rata curentă de impozitare de la salariu variază între 14%-45%, în funcție de mărimea salariului. În cazul în care salariul brut nu depășește 35 mii. Euro, în fiecare an emigranții trebuie să plătească până la 20% din această sumă. Cu cât mai mari sunt veniturile, cu atât mai mare este impozitul. Cu un salariu anual de 60 de mii de euro, rata creşte până la 28%.

Impozitul pe venit (Lohnsteuer) nu se colectează de la toate veniturile, ci doar de la o parte din ele. Există aşa o categorie ca clasa fiscală de impozitare. Aceasta este determinată de situația familială a lucrătorului, statutul lui social. În funcție de aceste criterii variază valoarea sumei scutite de impozitare. În cazul în care angajatul este celibatar, atunci de la impozitului pe venit este scutită suma de 8829 euro (valoare pentru anul 2017) sau de 9.000 de euro în 2018. Contribuabilul exclude din baza de impozitare suma de 18 000 de euro (9 000 euro personali şi 9000 euro a soţiei dacă aceasta nu lucrează). Cu un venit anual de 60 de mii. euro are loc reţinerea de 28% din suma de 51 mii. Euro. În cazul în care angajatul este căsătorit, impozitarea se va aplica de la suma de 42 mii. Euro.

Calcularea taxei de solidaritate — Solidaritätszuschlag

Aceasta este o taxă periodică care se încasează de la angajatul ce desfășoară activități de muncă în baza contractului. Rata acesteia este de 5,5% din impozitul pe venit (Lohnsteuer) achitat. Dacă angajatul plătește un impozit pe venit lunar de 200 de euro, atunci taxa de solidaritate (Solidaritätszuschlag) va fi de aproximativ 11 euro.

Încasarea impozitului pentru biserică — Kirchensteuer

În cazul în care un emigrant în chestionarul privind obținerea înregistrării de ședere în Germania, indică faptul că acesta aparține unei confesiuni religioase (catolică, protestantă), atunci din venitul lui se încasează suplimentar încă 8% (Bavaria, Baden-Württemberg) sau 9% (restul landurilor) din impozitul pe venit (Lohnsteuer) dedus. Banii sunt trimiși în casa confesiunii religioase corespunzătoare.

În prima perioadă de activitate, la primirea numărului fiscal, se recomandă în rubrica apartenenţa religioasă neindicarea informaţie şi lăsarea spaţiului liber. Aceasta va permite creșterea cuantumului salariului net şi evitarea încasării taxelor suplimentare din acesta. În orice moment se permite efectuarea modificărilor în fişa personală, ceea ce va permite finanțarea activităților religioase prin achitarea impozitului pentru biserică (Kirchensteuer).

Asigurări sociale: analiza cerințelor legale

Pe lîngă încasarea impozitelor din salarii în favoarea statului, contribuabilii germani plătesc contribuții către organizațiile de asigurări. Aceasta asigură un nivel standard de servicii sociale în comparație cu alte țări din Europa de Vest.

Asigurarea medicală — Krankenversicherung

Toți cetățenii aleg în mod independent un fond de asigurări. Pe teritoriul țării există o rată diferențiată de deducere din numerar. Asigurarea de sănătate din Germania (Krankenversicherung) prevede asigurarea de calitate nu numai a angajatului, dar și a membrilor lui de familie.

Se oferă posibilitatea de a alege între asigurările de stat și cele private. În primul caz, suma deducerilor din salariul brut de până la 7,3% (o sumă similară achită angajatorul). În plus, în funcție de tipul de asigurare, se permite încasarea suplimentară a 1,4%. Acesta este un criteriu important pentru alegerea unei asigurări de sănătate de stat în Germania, luând în considerare premiile achitate.

Transferul contribuțiilor la fondul de pensii — Rentenversicherung

Fiecare cetățean formează independent cuantumul acumulărilor de pensii personale. În acest scop, în fiecare lună din plata salarială este reţinută rata de 9,3% în fondul german de pensii de stat – Rentenversicherung. O sumă similară este achitată în fond de către angajator.

Pflegeversicherung — Asigurarea de îngrijire (incapacitatea muncitorului)

Unul dintre elementele cheie ale asigurării sociale este deducerea din salariul brut în favoarea fondului de asigurare pentru îngrijire (Pflegeversicherung). Contribuția variază în funcție de regiunea de reședință a contribuabilului. În general, rata acesteia este de 1,275% (din 2017). Dacă angajatul nu are copii, rata este mărită la 1,525% din salariul brut.

Suma este dublată datorită contribuțiilor achitate de angajator. Cu toate acestea, o abordare diferită este valabilă în Saxonia. Aici angajatul plătește rata de 1,275%, iar angajatorul este obligat să transfere rata de 0,755% la fond.

Arbeitslosenversicherung — asigurarea de șomaj

În cazul asigurării de şomaj (Arbeitslosenversicherung) există o rată unică pentru întreaga țară: 1,5% din salariul brut. Există categorii de persoane care sunt scutite de plata acestei prime de asigurare. Aceasta este valabil pentru militari, angajați guvernamentali, precum și pentru cei săraci, cu un venit lunar de până la 450 de euro. Suma plătită din salariul brut este dublată datorită contribuției achitate de angajator.

Exemple de salarii nete

În tabel sunt analizate 3 opțiuni ale venitului anual: 1,5 mii euro, 1,8 mii euro, 2,4 mii euro. În baza datelor furnizate, vom calcula salariul net, luând în considerare achitarea contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit.

Deduceri Exemplul 1 Exemplul 2 Exemplul 3
Salariu brut 1.500,00 € 1.800,00 € 2.400.00 €
Taxa de solidaritate 0,00 € 7,78 € 15,54 €
Impozitul pentru biserică 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Impozit pe venit 76,25 € 141,50 € 282,58 €
Valoarea impozitelor 76,25 € 149,28 € 298,12 €
Taxele sociale
Asigurări de pensii 139,50 € 167,40 € 223,20 €
Asigurarea de șomaj 22,50 € 27,00 € 36,00 €
Asigurare medicală 109,50 € 151,20 € 175,20 €
Asigurarea de îngrijire 22,50 € 27,00 € 36,00 €
Suma contribuţiilor sociale 294,38 € 373,05 € 471,00 €
Salariu net 1 129,38 € 1 277,67 € 1 630,88 €

La stabilirea valorii reale a salariului net, nu se i-au în considerare scutirile fiscale. Acestea se aplică mijloacelor financiare care sunt liberate de aplicarea impozitelor, taxe suplimentare la fondul medical, precum și a impozitului pentru biserică.


Înapoi la categoriile